, یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸      

انقلابی عظیم در عرصه سفارشات اینترنتی
36205300

در خرداد ماه نودو پنج بر آن شدیم که با تکیه بر تجربه پانزده ساله و استفاده از تجهیزات روز مجموعه ای با خدمات متفاوت راه اندازی کنیم ، به لطف ایزد منان و با شعار " می توانیم " پا در راه خدمت و کسب روزی حلال نهادیم ، حال که چرخش روزگار ما را در کنار شما قرار داده است ، امیدواریم که بتوانیم میزبان گرم و متعهد سفره های شما باشیم

اخبار غذای ادیب
روزهای هفته