نوع محصول : نوشیدنی میوه ای آلبالو

وزن خالص

۲۵۰ میلی لیتر

بسته بندی:

۲۰ پت_شیلینگ