نوع محصول : سرکه سیب

وزن خالص

۹۰۰میلی لیتر

بسته بندی:

۶ پت_شیلینگ