نوع محصول : سرکه خانواده رنگی

وزن خالص

۲۸۰۰ میلی لیتر

بسته بندی:

۴ گالن_کارتن

برای بررسی صحت محصول بارکد ذیل را اسکن نمائید

سرکه خانواده