نوع محصول : سرکه خانواده رنگی

وزن خالص

۲۸۰۰ میلی لیتر

بسته بندی:

۴ گالن_کارتن