نوع محصول : آبغوره

وزن خالص

۹۰۰ میلی لیتر

بسته بندی:

۶ پت شیلینگ

برای بررسی صحت محصول بارکد ذیل را اسکن نمائید

آبغوره