نوع محصول : آبغوره ۱۳۰۰ میلی لیتر ادیب

وزن خالص

۱۳۰۰ میلی لیتر

بسته بندی:

۶ پت شیلینگ

برای بررسی صحت محصول بارکد ذیل را اسکن نمائید

آبغوره