نوع محصول : آبلیمو بزرگ ادیب

وزن خالص

۱۸۰۰ میلی لیتر

بسته بندی:

۶ پت – شیلینگ